20 January, 2022

อยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอ!! NIA ส่งสุขภาพดีผ่าน 4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์มให้คนไทย หมอพร้อม กายพร้อม ใจพร้อม วิ่งสู่ปี 2022 แบบสตรอง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนไทย จึงได้ให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลเฮลธ์ เพื่อตอบรับกับกระแสโลกที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกำลังเชื่อมต่อการแพทย์ทางไกลให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในปี 2565 นี้

Genfosis เป็น 1 ใน 4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ที่ NIA แนะนำ โดย Genfosis เป็น แพลตฟอร์มตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ จากการตรวจในระดับ DNA ซึ่งเป็นการตรวจเชิงลึกเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งแนะนำการป้องกันโรค และการปรับ lifestyle ให้เหมาะสม
 
ที่มา
https://www.matichonweekly.com/publicize/article_510216
https://www.ryt9.com/s/prg/3289970
http://www.innolifethailand.com/?p=7439
https://goodlifeupdate.com/news/238674.html
https://www.biztalknews.com/startup/เอ็นไอเอส่ง-4-ดิจิทัลเฮล/
 
Tag: genfosis, dna, NIA