08 June, 2021

The MOMENTUM: ‘Genfosis’ บริษัทที่พลิกการแพทย์แบบเก่า ไปสู่การแพทย์โฉมใหม่ด้วย DNA

‘เกิด แก่ เจ็บ ตาย’ ถูกบัญญัติว่าเป็นวัฏจักรสังขารของมนุษย์ที่ใครก็ไม่สามารถหลีกหนีได้พ้น ทว่าที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่า เราสามารถชะลอการเกิดสิ่งเหล่านั้นได้ ไม่เว้นแม้แต่ความเจ็บป่วย
.
เมื่อก่อนผู้คนอาจเชื่อว่าการเป็น ‘โรค’ เปรียบเหมือนชะตากรรมที่ฟ้ากำหนดมา เราทำได้เพียงแค่ก้มหน้ารับชะตานั้นด้วยความจำนน โดยหารู้ไม่ว่า กุญแจดอกสำคัญในการไขรหัสลับของชีวิตก็คือ ‘DNA’ ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเรานี่เอง
.
ความมหัศจรรย์ของ DNA สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีความเสี่ยงจะเกิดโรคอะไรบ้าง และควรดูแลสุขภาพอย่างไร เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหล่านั้น นี่เป็นเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำที่กำลังเข้ามาพลิกโฉมระบอบสาธารณสุขแบบเก่าไปอย่างสิ้นเชิง
.

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลทาง DNA ดร.นพ. สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข และ ดร.จาริกา มากคช ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมเป็นทุนเดิม จึงรวมตัวกับทีมงานคนอื่นๆ ก่อตั้ง บริษัท Genfosis ขึ้นมา เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพลงลึกถึงระดับ DNA แก่คนไทย

หลังดำเนินงานมากว่าหนึ่งปี พวกเขาเห็นอะไรบ้างจากการผลักดันตรงนี้ โรงพยาบาลให้การตอบรับแค่ไหน ตลอดจนความรับรู้ของคนไทยต่อการตรวจ DNA คืบหน้าไปอย่างไร
.
.
.
ที่มา: The MOMENTUM
คอลัมน์ The Chair วันที่ 07 มิถุนายน 2564
https://themomentum.co/the-chair-genfosis/

Tag: dna, ดีเอ็นเอ, ตรวจdna, ตรวจดีเอ็นเอ, ตรวจสุขภาพ, การแพทย์แม่นยำ, genfosis, เจ็นโฟสิส