22 March, 2022

รูปร่างแบบไหน เราก็อยากเห็นคุณมีสุขภาพดี มารู้จักโรคอ้วนให้มากขึ้นกันเถอะ

4 มีนาคม วันอ้วนโลก
คนไทย 21 ล้านคนกำลังเสี่ยงอยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน ซึ่งจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายที่ Genfosis เราอยากเห็นคุณสุขภาพดีไปด้วยกัน แบบไหนเรียกน้ำหนักกำลังดี แบบไหนเรียกโรคอ้วน และ DNA จะช่วยอะไรเราเรื่องการจัดการเรื่องน้ำหนักและสุขภาพ

นวัตกรรมการตรวจ DNA เฉพาะบุคคล ตรวจพบรูปแบบ DNA จากเครื่องด้วยความแม่นยำ มากกว่า 99%%
บริการเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย วิเคราะห์ด้วยแลบระดับโลก มาตรฐานอเมริกา วิเคราะห์ DNA กว่า 700,000 ตำแหน่งในมากกว่า 23,000 ยีน คำนวณด้วยอัลกอริทึมตามเชื้อชาติ เอกสิทธิ์เฉพาะเจ็นโฟสิสเท่านั้น

รายงานผลตรวจเฉพาะบุคคลด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทาง ตรวจแล้วต้องได้ไปต่อกับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพันธมิตร ทั้งความเสี่ยงเชิงสุขภาพ และหาไลฟสไตล์ที่เหมาะสม ให้คุณสามารถวางแผนได้ในอนาคต
Tag: #ตรวจสุขภาพอนาคต, #ตรวจสุขภาพระดับDNA, #ตรวจดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล