28 December, 2021

ทำไมน้ำหนักขึ้นง่ายกว่าเพื่อน - ไขข้อสงสัยด้วย DNA

     การลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากทำมาตลอด บางคนพอลดได้แล้วกินอาหารนิดเดียวน้ำหนักก็กลับมาเท่าเดิม บางคนก็ลดน้ำหนักได้ง่าย ๆ ในขณะที่บางคนต้องออกกำลังกายและคุมอาหาร มีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยภายนอก เช่น ปริมาณแคลอรีของอาหารที่กินในแต่ละมื้อ การออกกำลังกาย หรือ ปัจจัยภายใน เช่น การเผาพลาญพลังงาน หรือแม้แต่ DNA ในร่างกายของเรา

     ในร่างกายของเรามียีนหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนัก หนึ่งในนั้นคือยีน APOA2 ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร จากงานวิจัยของ Dolores Corella และคณะในปี 2009 พบว่าคนที่เป็นโรคอ้วนที่มีลักษณะคู่ยีนของ APOA2 เป็น CC จะพบว่ามีดัชนีมวลกาย (BMI) และการกินอาหารประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวเยอะกว่าคนที่มีลักษณะคู่ยีนที่เป็น CT หรือ TT  นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีคู่ยีน CC จะมีการกินอาหารที่มากกว่าคนที่มีคู่ยีน CT หรือ TT อยู่ประมาณ 200 กิโลแคลอรีต่อวันอีกด้วย ทำให้คนที่มียีนดังกล่าวมีโอกาสในการเพิ่มน้ำหนักมากกว่า นอกจากยีน APOA2 แล้ว ยีน APOA5 ก็มีความเกี่ยวเนื่องด้วย คนที่มีลักษณะคู่ยีนเป็น GG ของยีน APOA5 ก็มีการกินอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวมากกว่าคนที่มีลักษณะคู่ยีนเป็น AG และ AA 
        
     นอกจากยีนดังกล่าวแล้ว ในร่างกายแล้วยังมีความสัมพันธ์ของหลายปัจจัยต่อน้ำหนักอีกมาก ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีเราควรรู้ DNA ของเราเพื่อนำไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต

แหล่งที่มา 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/1108560
https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-015-0112-4
https://blog.athletigen.com/your-dna-and-weight-gain/?fbclid=IwAR1fjAmzKOcrT2qvN_3dpv8sk8lBxkN9ABV83RPJ10DRKiA1lhOItrsWYCQ
 
Tag: weightgain, weight, dna, dnacanvas